Poniedziałek: 10:00 - 16:00, wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

Zmywarki gastronomiczne

Bogaty wybór zmywarek Winterhalter

Seria z transportem koszowym

Maszyny z transportem koszy Maszyny z transportem koszy. Wysoka wydajność dla dużej ilości mytych przedmiotów.

Maszyny z transportem koszy są bardzo wydajnymi rozwiązaniami dla hoteli, gastronomii i cateringu.

Ich konfiguracja zapewnia możliwość dostosowania do ilości zmywanych przedmiotów oraz do często ograniczonego miejsca w zmywalni.

Systemy z transportem koszy zapewniają największą wydajność, kompletną higienę i idealne rezultaty zmywania w połączeniu ze skutecznym myciem, doskonałym systemem filtracji i ekonomicznym wykorzystaniem wody i prądu.

 

 

Jednozbiornikowe maszyny z transportem koszy Jednozbiornikowe maszyny z transportem koszy. Kompaktowe i wysokowydajne rozwiązania.

Jednozbiornikowe zmywarki do naczyń z transportem koszy serii STR mają wysoką wydajność i duże możliwości przy małych gabarytach.

Mocny system myjący z doskonale dostosowanymi do siebie parametrami zapewnia najlepsze rezultaty zmywania w krótkim czasie. Jednozbiornikowa zmywarka z transportem koszy oferuje wystarczającą i elastyczną przepustowość przy zwiększonym obciążeniu roboczym.

Kompaktowe wymiary i różne możliwości konfiguracji ustawienia oznaczają, że STR może zmieścić się nawet w małych i narożnych pomieszczeniach.

Poza tym aktywacja stref przez kosz zapewnia ekonomiczne zużycie mediów i niskie koszty eksploatacyjne.

 

 

Jednozbiornikowa zmywarka do naczyń z transportem koszy STR 110 Jednozbiornikowa zmywarka do naczyń z transportem koszy STR 110. Najlepsze rezultaty zmywania przy małych rozmiarach.

Jednozbiornikowa zmywarka do naczyń z transportem koszy STR 110 jest bardzo wydajna i oferuje duże możliwości w kompaktowej formie.

W zależności od wielkości wkładu i stopnia zabrudzenia można wybrać jedną z dwóch prędkości transportu. Przemyślany system filtracji umieszczony w podstawie urządzenia, połączony z wysokowydajnym systemem mycia, gwarantuje doskonałe rezultaty zmywania.

Maszyna ma wysoką wydajność – do 100 koszy na godzinę w okresach szczytu – a w mniej zajętych porach oszczędza energię dzięki aktywacji stref przez kosze.

Dodatkowe funkcje opcjonalne pozwalają dostosowywać proces zmywania do indywidualnych zapotrzebowań.

Możesz polegać na zawsze higienicznych i lśniących rezultatach zmywania.

 

 

Jednozbiornikowa zmywarka do naczyń z transportem koszy STR 130 Jednozbiornikowa zmywarka do naczyń z transportem koszy STR 130. Większa przepustowość koszy dzięki myciu wstępnemu.

Jednozbiornikowa zmywarka do naczyń z transportem koszy STR 130 wyposażona w strefę mycia wstępnego oferuje zwiększoną wydajność – do 130 koszy na godzinę.

Mycie wstępne usuwa resztki jedzenia, które zostają odfiltrowane przez kasetę z sitem. Wydajność maszyny została zwiększona z zachowaniem dobrych rezultatów zmywania.

W strefie głównego zmywania wysokowydajny system myjący zapewnia doskonałe efekty mycia. W mniej zajętych porach sterowanie strefami przez kosze oszczędza energię i zmniejsza koszty eksploatacyjne.

Opcje dodatkowe pozwalają na dalszą optymalizację procesu zmywania.

 

 

STR Energy – jednozbiornikowa maszyna z transportem koszy Zmywarka z transportem koszy STR Energy. Oszczędza energię i zmniejsza koszty eksploatacyjne.

STR Energy – jednozbiornikowa maszyna z transportem koszy – jest wysokowydajną, mocną, kompaktową zmywarką do naczyń, która tnie koszty eksploatacyjne dzięki wykorzystaniu odzysku ciepła wylotowego.

Para wodna wytwarzana w cyklu zmywania przechodzi przez wymiennik ciepła, w którym jej energia ogrzewa zimną wodę dopływającą do maszyny. Zmniejsza to zużycie energii i koszty eksploatacyjne.

Jednocześnie klimat pomieszczenia ulega znaczącej poprawie, a moc przyłączeniowa maszyny jest niższa.

 

 

Seria MTR Wielozbiornikowe maszyny z transportem koszy. Wydajność na dużą skalę i higiena

Seria MTR zapewnia wysoką przepustowość koszy w hotelach i gastronomii, gwarantując jednocześnie higienę i doskonałe rezultaty zmywania.

W zależności od rodzaju mytych przedmiotów i dostępności miejsca maszynę można skonfigurować w sposób modułowy. Ciągły system transportu koszy zapewnia równomierną prędkość przesuwu mytych przedmiotów. Zapewnia to higieniczne zmywanie.

Zoptymalizowany system płukania o minimalnym zużyciu wody i aktywowane przez kosz strefy kontroli zapewniają też ekonomiczne zużycie mediów i niskie koszty eksploatacyjne.

 

Autoryzowany dealer

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz jakie rozwiazanie bedzie najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy?

Napisz do nas!
Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane!

Panagastro Sp z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

 

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Niniejszym informujemy Panią / Pana, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe.

Administrator danych osobowych: Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Panagastro Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-692) przy ul. Wł. Pniewskiego 16, NIP 7780043772, REGON 142636593, KRS 144430, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy przetwarzania. Dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. cele marketingowe oraz analityczne (art. 6 ust .1 lit.a, lit.f A RODO)

Odbiorcy danych. Dbamy o zapewnienie poufności Pani / Pana danych osobowych i ograniczamy przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przetwarzanie niektórych danych osobowych.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. firmom hostingowym przechowującym nasze dane na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. firmom księgowym świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, w związku z którymi przetwarzane są Pani / Pana dane widoczne na fakturach / rachunkach,
 3. lektorom języków obcych prowadzącym własne przedsiębiorstwa i świadczącym nam usługi na podstawie stosownych umów,
 4. dostawcom usług i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych umożliwiających świadczenie usług i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Przekazywanie danych do państwa trzeciego Pani / Pana dane nie będą przekazywane do innych krajów.

Okres przechowywania danych: Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz zobowiązań podatkowych. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani / Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane, może Pani / Pan żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani / Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pani / Pana mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pani / Pan wskazać nam Pani / Pana szczególną sytuację, która Pani / Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani / Pana praw lub też, że Pani / Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (ma Pani / Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pani / Pan nam dostarczył na podstawie umowy lub Pani / Pana zgody. Może nam Pani / Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pani / Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani / Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod wskazany wyżej adres e-mailowy. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani / Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią / Pana zidentyfikować.