Poniedziałek: 10:00 - 16:00, wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

Electrolux Professional

Z myślą o Tobie!

Electrolux Professional

Przeszłość, doświadczenie, inspiracja

Kiedy udaję sie do restauracji zamierzam po pierwsze spotkać się z szefem kuchni, a po drugie  odwiedzić kuchnię. Tam poszukuję doświadczenia, gdyż nie mógłbym usiąść za stołem bez  przekonania, że za każdym daniem stoi tradycja sukcesu, pasja i rzetelność w pracy; historia wartości. Szukam także innowacji, rozwiązań odzwierciedlających logikę organizacji i procesów, które harmonizują z upływającym czasem, wybitnymi dokonaniami, elastycznością i prostotą produktów.


Pierwszą kuchnię Electroluxa zobaczyłem gdy byłem dzieckiem, w małej restauracji naprzeciwko mojego domu. Posiadała dużą, czarną, żeliwnią płytę i białe emaliowane drzwi ze srebrnymi napisami.

Z tą kuchnią wiązał się ważny los, historia człowieka który miał marzenie i je zrealizował, który mówił o innowacyjności jako „ kombinacji entuzjazmu, lojalności, ofensywności i wiary, które są inspirowane przez ufność we własną organizację i produkty, wiarę w sukces i wspólną przyszłość” (Axel Wenner-Gren, założyciel Electroluxa, 1908).

Ewolucja zawsze wywodzi się z wyjątkowego przepisu. To długa i pasjonująca droga, głęboka świadomość „reguł sztuki”, bez których nie ma innowacyjności, a tylko improwizacja. Ta gotowość
do podkreślania znaczenia przeszłości w budowaniu przyszłości nazywa się doświadczeniem.
Obecnie, właśnie to inspiruje badania Electroluxa w branży profesjonalnych urządzeń gastronomicznych: projektowanie solidnych kuchni, na zawsze, takich spełniających wymagania pięciu generacji szefów kuchni przez minione stulecie, dzięki swojej wysokiej wydajności, łatwości obsługi i walorom ekologicznym.

Przyszłość, ewolucja, innowacja

XP, nowa modularna linia kuchennych urządzeń Electroluxa, powstała z doświadczenia będącego źródłem inspiracji i wiary w długą tradycję bycia ekspertem w profesjonalnej kuchni.

Gdy na nią patrzę, stwierdzam, że lata, nie powiem Wam jak dużo, upływają także dla mnie, że czasy się zmieniły od momentu gdy będąc dzieckiem zobaczyłem ten stary emaliowany trzon kuchenny, stanowiący serce kuchni, otoczony tysiącem rondli i przyborów kuchennych, gdzie płomienie były dla szefa czymś ulubionym, przedmiotem pożądzania…
XP, dzięki swoim cechom, wymiarom i funkcjom, natychmiast zdradza swój główny cel, by integrować wymogi nowoczesnej sztuki kulinarnej z ewolucją w metodach gotowania i modzie żywieniowej (zrównoważenie, mulitikulturalizm, zdrowie i dietetyka,…).
Wszystko to dzięki modularności i wszechstronności konstrukcji, które są coraz bardziej  różnicowane, oraz wymaganiom co do wysokiej wydajności i trwałości urządzeń. Począwszy od pubów i restauracji szybkiej obsługi, poszukujących optymalnych wydajności przy ograniczonej powierzchni, do kuchni o dużych zdolnościach produkcyjnych, przy uwzględnieniu potrzeb szefów i personelu kuchni co do prostoty obsługi i odpowiedniej wydajności.

Zaufaj doświadczeniu, zdaj się na wiedzę Electroluxa, poczuj się pewnie z XP, z nową modularną linią kuchennych urządzeń grzewczych, powstałą z geniuszu i pasji pięciu generacji szefów kuchni.

 

 

 

 

 

Electrolux Professional

 

Electrolux Professional

Autoryzowany dealer

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz jakie rozwiazanie bedzie najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy?

Napisz do nas!
Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane!

Panagastro Sp z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

 

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Niniejszym informujemy Panią / Pana, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe.

Administrator danych osobowych: Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Panagastro Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-692) przy ul. Wł. Pniewskiego 16, NIP 7780043772, REGON 142636593, KRS 144430, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy przetwarzania. Dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. cele marketingowe oraz analityczne (art. 6 ust .1 lit.a, lit.f A RODO)

Odbiorcy danych. Dbamy o zapewnienie poufności Pani / Pana danych osobowych i ograniczamy przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przetwarzanie niektórych danych osobowych.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. firmom hostingowym przechowującym nasze dane na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. firmom księgowym świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, w związku z którymi przetwarzane są Pani / Pana dane widoczne na fakturach / rachunkach,
 3. lektorom języków obcych prowadzącym własne przedsiębiorstwa i świadczącym nam usługi na podstawie stosownych umów,
 4. dostawcom usług i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych umożliwiających świadczenie usług i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Przekazywanie danych do państwa trzeciego Pani / Pana dane nie będą przekazywane do innych krajów.

Okres przechowywania danych: Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz zobowiązań podatkowych. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani / Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane, może Pani / Pan żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani / Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pani / Pana mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pani / Pan wskazać nam Pani / Pana szczególną sytuację, która Pani / Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani / Pana praw lub też, że Pani / Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (ma Pani / Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pani / Pan nam dostarczył na podstawie umowy lub Pani / Pana zgody. Może nam Pani / Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pani / Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani / Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod wskazany wyżej adres e-mailowy. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani / Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią / Pana zidentyfikować.