Poniedziałek: 10:00 - 16:00, wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

Connected Wash

Większe bezpieczeństwo, wyższa wydajność!

Connected Wash

Connected Wash

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

W stale powiększającym się świecie komunikacji internetowej Winterhalter wynosi zmywanie przemysłowe na wyższy poziom: wraz z pierwsz ą zmywarką, za którą płaci się tylko wtedy, gdy maszyna pracuje. Dzięki niej można zoptymalizować cały proces i zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacyjne. Najwyższa jakość zmywania przy możliwie największej wydajności.

 

TO WŁAŚNIE CONNECTED WASH

 1. Maszyny połączone są przez LAN lub WLAN (Wi-Fi).
 2. i przesyłają dane do serwera.
 3. Dane są analizowane i oceniane.
 4. Dzięki temu proces zmywania i obsługa stają się przejrzyste
 5. …i mogą być z każdego miejsca kontrolowane i oceniane za pomocą aplikacji.
 6. To zapewnia większe bezpieczeństwo.
 7. i oferuje możliwości optymalizacji.
 8. Rezultat: Perfekcyjne rezultaty zmywania przy możliwie największej wydajności.

 

ZALETY CONNECTED WASH

 • Większe bezpieczeństwo
  Zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacyjne i zmniejszyć jak najbardziej czasy przestoju: Dzięki CONNECTED WASH wszystkie najważniejsze dane maszyny i dane operacyjne znajdują się w zasięgu wzroku. Od razu widać, gdy coś nie działa prawidłowo.
 • Lepsza wydajność
  Optymalizacja procesu zmywania, redukcja kosztów eksploatacyjnych: CONNECTED WASH pokazuje, jak można w konkretny sposób poprawić swoje przepływy. W jakim sektorze i jakimi środkami.
 • Większa kontrola
  Dostęp do wszystkich najważniejszych danych uzależniony od miejsca i czasu: Poprzez aplikację CONNECTED WASH otrzymuje się stale informację o aktualnym statusie maszyn. Zawsze i wszędzie. Na smartfon, tablet czy komputer.
 • Gwarancja higieny
  W razie sytuacji awaryjnej: CONNECTED WASH dokumentuje wszystkie dane w dzienniku zmywarki. Dzięki temu można przedstawić pełne dowody na przestrzeganie wszystkich istotnych dla higieny standardów zmywarki zgodnie z HACCP.
 • Lepsze zarządzanie flotą
  Wewnętrzny Benchmarking: Dzięki CONNECTED WASH wszystkie maszyny w różnych lokalizacjach są pod kontrolą. Wykorzystaj potencjał optymalizacji.
 • Lepszy serwis
  Udany pomysł: CONNECTED WASH sprawia, że proces zmywania jest nie tylko bezpieczniejszy i wydajniejszy, ale i łatwiejszy i bardziej komfortowy. Z przydatnymi i przemyślanymi funkcjami serwisowymi.

 

NASZE PODŁĄCZONE MASZYNY

Seria UC

Seria UC

Mała. Uniwersalna. Niezawodna. Perfekcyjna maszyna podblatowa. Do naczyń, sztućców i szkła.

Seria PT

Seria PT

Perfekcyjne, szybkie i oszczędne mycie. Solidna maszyna kapturowa. Dostosowana do Państwa indywidualnych wymagań.

Seria UF

Seria UF

Silna. O dużej mocy. Idealna maszyna do trudnych zabrudzeń.

 

 

MOŻLIWOŚCI CONNECTED WASH

Connected Wash

Zapytaj swoją zmywarkę.
Ona może dużo opowiedzieć.

Do tej pory zmywarka, a zwłaszcza jej wnętrze i procesy były pewnego rodzaju tajemnicą: prawie nie było informacji, co działo się we wnętrzu maszyny i wokół niej. Dzięki CONNECTED WASH o procesie zmywania można dowiedzieć się więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Czerwony, żółty, zielony.
Proces zarządzania może być taki łatwy.

Przejrzysty i uszeregowany według ważności: Aplikacja CONNECTED WASH oferuje szybki przegląd statusu i wszystkich najważniejszych danych maszyn. Zielony oznacza, że wszystko jest w porządku. Żółty wskazuje na utrudnienia w procesie zmywania. Czerwony oznacza komunikat błędu.

Dobrze wiedzieć co się dzieje.
I co można ulepszyć.

Inteligentne narzędzie: CONNECTED WASH przypomina nie tylko o tym, że kanister na środek myjący wkrótce będzie pusty. Daje również wskazówki optymalizacyjne − na przykład, czas między włączeniem a pierwszym procesem zmywanie jest za długi, co generuje niepotrzebne koszty.

Rozpoznawanie problemów.
Nim staną się prawdziwym problemem.

CONNECTED WASH nadzoruje proces zmywania: Gdy maszyna komunikuje błąd krytyczny, Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba otrzyma wiadomość Push. Bezpośrednio na smartfon lub tablet. Całkowicie automatycznie.

 

WSZYSTKO NA TEMAT CONNECTED WASH

Autoryzowany dealer

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz jakie rozwiazanie bedzie najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy?

Napisz do nas!
Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane!

Panagastro Sp z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

 

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Niniejszym informujemy Panią / Pana, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe.

Administrator danych osobowych: Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Panagastro Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-692) przy ul. Wł. Pniewskiego 16, NIP 7780043772, REGON 142636593, KRS 144430, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy przetwarzania. Dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. cele marketingowe oraz analityczne (art. 6 ust .1 lit.a, lit.f A RODO)

Odbiorcy danych. Dbamy o zapewnienie poufności Pani / Pana danych osobowych i ograniczamy przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przetwarzanie niektórych danych osobowych.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. firmom hostingowym przechowującym nasze dane na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. firmom księgowym świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, w związku z którymi przetwarzane są Pani / Pana dane widoczne na fakturach / rachunkach,
 3. lektorom języków obcych prowadzącym własne przedsiębiorstwa i świadczącym nam usługi na podstawie stosownych umów,
 4. dostawcom usług i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych umożliwiających świadczenie usług i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Przekazywanie danych do państwa trzeciego Pani / Pana dane nie będą przekazywane do innych krajów.

Okres przechowywania danych: Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz zobowiązań podatkowych. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani / Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane, może Pani / Pan żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani / Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pani / Pana mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pani / Pan wskazać nam Pani / Pana szczególną sytuację, która Pani / Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani / Pana praw lub też, że Pani / Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (ma Pani / Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pani / Pan nam dostarczył na podstawie umowy lub Pani / Pana zgody. Może nam Pani / Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pani / Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani / Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod wskazany wyżej adres e-mailowy. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani / Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią / Pana zidentyfikować.